Plany zajęć

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015, w semestrze letnim:

             

Plany zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 - semestr letni (IS - inżynieria środowiska, GP - gospodarka przestrzenna, IiGW - inżynieria i gospodarka wodna)

IS- studia stacjonarne      IS - studia niestacjonarne
I - rok I stopień I - rok I stopień
II - rok I stopień II - rok I stopień
III - rok I stopień III - rok I stopień
IV - rok I stopień IV - rok I stopień
I - rok II stopień I - rok II stopień
II - rok II stopień II - rok II stopień
GP - studia stacjonarne      GP - studia niestacjonarne
I - rok I stopień I - rok I stopień
II - rok I stopień II - rok I stopień
III - rok I stopień III - rok I stopień
IV - rok I stopień IV - rok I stopień
I - rok II stopień  
II - rok II stopień  
IiGW - studia stacjonarne  
I - rok I stopień  
II - rok I stopień  

 


kalendarz tygodni A i B 2014 2015 semestr letni.pdf