Plany zajęć

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015, w semestrze zimowym:

             

Plany zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 - semestr zimowy (IS - inżynieria środowiska, GP - gospodarka przestrzenna, IiGW - inżynieria i gospodarka wodna)

IS- studia stacjonarne      IS - studia niestacjonarne
I - rok I stopień I - rok I stopień
II - rok I stopień II - rok I stopień
III - rok I stopień III - rok I stopień
IV - rok I stopień IV - rok I stopień
I - rok II stopień I - rok II stopień
II - rok II stopień II - rok II stopień
GP - studia stacjonarne      GP - studia niestacjonarne
I - rok I stopień I - rok I stopień
II - rok I stopień II - rok I stopień
III - rok I stopień III - rok I stopień
IV - rok I stopień IV - rok I stopień
IiGW - studia stacjonarne  
I - rok I stopień  
II - rok I stopień  

 


Wiedza obywatelska (1 z 4) studia stacjonarne – semestr zimowy 2014/2015 dla kierunków


  • Inżynieria Rolna
  • Ekoenergetyka
  • Gospodarka Przestrzenna
  • Inżynieria Środowiska
  • Inżynieria i Gospodarka Wodna

Pierwsze zajęcia – Piątek – 3 października !!!!

Dzień

Kierunki

Godzina

Przedmiot

Grupa

Sala

PIĄTEK

 IR

Ee

GP

IiGW

9.45-11.15

Ekologia w świadomości społecznej

$w02

Sala C,

(Coll.Max. ul. Wojska Polskiego 28)

9.45-11.15

Odpowiedzialność społeczna wobec środowiska

$w02

Sala FR,

(Budynek Fizjologii Roślin, ul. Wołyńska 35)

9.45-11.15

Etyka z bioetyką

$w02

Sala Chem. Ogól.

(ul. Wojska Polskiego 75)

9.45-11.15

Państwo i prawo

$w02

Sala A-100,

(Inst. Inżyn. ul. Wojska Polskiego 50)

Grupy w najbliższym czasie będą również widoczne na wirtualnym dziekanacie w zakładce  Mój plan → Moje zajęcia.

 

 UWAGA

Zmiany w planach na studiach niestacjonarnych Inżynierii Środowiska II rok drugiego stopnia wprowadzone dnia 27.01.15r.

Proszę o sprawdzenie aktualnej wersji!